Co se děje na Hradčanském náměstí | Oslavy svátku sv. Ludmily | Hradčanské náměstí, Praha

Nechte si zasílat novinky z pražských ulic

Zadejte váš email

      Oslava památky svaté Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě 16. září 2015 začíná v 18.00 hodin. Mši svatou bude sloužit biskup Karel Herbst SDB. Liturgii hudebně doprovodí Josef Zámečník na trubku a Josef Kšica na varhany.

      Oslavy sv. Ludmily proběhnou také na dalších místech pražské arcidiecéze. Berounská farnost a Sdružení sv. Ludmily např. zvou na starobylé poutní místo Tetín. Poutní mši svatou bude 19. září od 11.00 hodin sloužit generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík.

      Sv. Ludmila, z knížecího rodu Pšovanů, se narodila kolem roku 860. Křest přijala z rukou některého ze slovanských misionářů z Velké Moravy, snad přímo od sv. Metoděje. Měla sedm dětí, z nichž dva, Spytihněv a Vratislav, postupně vládli po smrti Ludmilina manžela, knížete Bořivoje. Když zemřel i Vratislav (13. února 921), bylo jeho synovi, pozdějšímu knížeti Václavovi, pouze 13 let. Regentství bylo svěřeno Václavově matce Drahomíře, ale výchova Václava a jeho bratra Boleslava Ludmile. Toto rozhodnutí zemských velmožů však vedlo k neshodám, které vyvrcholily v noci z 15. na 16. září 921, kdy Ludmilu na Tetíně zavraždili členové Drahomířiny družiny. Sv. Václav nechal Ludmiliny ostatky převézt do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Za svatou byla oficiálně uznána v letech 1143 – 1144. Je považována za patronku matek, babiček a vychovatelů. (Aleš Pištora)