Co se děje na Hradčanském náměstí | Hudební festival Svatováclavské slavnosti | Hradčanské náměstí, Praha

Nechte si zasílat novinky z pražských ulic

Zadejte váš email

      Od 5. do 30. září 2015 probíhá v pražských sakrálních prostorách a palácích celkem čtrnáct setkání s živými kulturami Evropy i vzdálenějších oblastí - umění, které nabízí dostatek prostoru pro zamyšlení, odpočinek či meditaci.

     

      Festival kromě koncertů zahrnuje i oslavy svátků sv. Ludmily a sv. Václava, od nichž je celá festivalová tradice historicky odvozena. Klasická hudba, stará hudba, jazz, gospely, zajímaví zahraniční hosté, ale i barokní procesí do malebného kláštera v Hájku, nebo návštěva vzdálenějšího kláštera v Hejnici - to jsou Svatováclavské slavnosti 2015, mezinárodní festival duchovního umění, pořádaný po dvacáté čtvrté Společností pro duchovní hudbu.

      V rámci liturgie se v sobotu 5. září od 9.00 koná zpívané barokní procesí (Hollan, Božan, Šteyer, Koniáš a jiní) od fary v Litovicích u Hostivice. V 11.00 hodin následuje mše svatá v klášteře v Hájku. Nešpory na svátek sv. Ludmily 16. září v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě hudebně doprovodí Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny. Mši svatou ke cti sv. Ludmily hudebně doprovodí Josef Zámečník na trubku a Josef Kšica na varhany. V pondělí 28. září na svátek sv. Václava zazní při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin „Missa propter Gloriam aeternam Tuam per Soprano Solo, Coro misto, Flauto, Timpani ed Organo“ od Juraje Filase v podání Pražského katedrálního sboru pod vedením Josefa Kšici.

      V rámci koncertů zazní např. „Messiah“ od G. F. Händela, či „Varhanní perly českého klasicismu (J.K. Kuchař, J. Seger, A. Borový, kompletní varhanní dílo J.J. Ryby). V kostele sv. Kateřiny Alexandrijské se představí „Hudba kyjevských chrámů“ a v Lichtenštejnském paláci k výročí Bohuslava Martinů a Jana Hanuše zazní hudba obou autorů. Více na www.svatovaclavske.cz. (Aleš Pištora)