Co se děje na Hradčanském náměstí | Dílo sezóny: Peter Paul Rubens, Večeře v Emauzích | Hradčanské náměstí, Praha

Nechte si zasílat novinky z pražských ulic

Zadejte váš email

Od 9. října můžete vidět ve Šterńberském paláci na Hradčanském náměstí  toto dílo zapůjčené z Musea Nacional del Prado, Madrid.Otevřeno každý den  kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

„Můj talent je takový, že žádný úkol není pro mě dost složitý“. Tato smělá slova napsal Peter Paul Rubens (1577 Siegen, Vestfálsko – 1640 Antverpy) v jednom ze svých dopisů. A o tom, zda je tato glosa pravdivá či nikoliv, se mohou návštěvníci Národní galerie v Praze přesvědčit sami. Ve Šternberském paláci bude od 9. 10. 2015 do 10. 10. 2016 vystaveno mimořádně zajímavé Rubensovo pozdní dílo Večeře v Emauzích. Kromě nevšední interpretace biblického příběhu (jejž zájemcům přiblíží komentované prohlídky a další edukativní programy) je obraz unikátní především z jiného důvodu – plátno si totiž mistr se vší pravděpodobností namaloval pro sebe, zdobilo jídelnu v malířově domě v Antverpách. V pražské Národní galerii zápůjčka z Prada vhodně doplňuje další vystavené obrazy, především Umučení sv. Tomáše a Meditaci sv. Augustina, které Rubens rovněž namaloval na sklonku svého života pro kostel sv. Tomáše v Praze. Zatímco plátno z Madridu nabízí intimní polohu mistrovy tvorby, plátna se sv. Tomášem a sv. Augustinem ukazují oficiální projev, který Rubense proslavil po celé Evropě a svědčí o dovednostech, jež si u Rubense cenil mezi jinými anglický král Karel I., francouzská královna Marie Medicejská či převor kláštera augustiniánů u Sv. Tomáše Jan Baptista Svitavský z Bochova, který přímo u Rubense malby pro pražský kostel objednal. Rubensovu osobnost jakožto malíře a zároveň uměleckého sběratele dokresluje i dvojice vystavených desek představující Césarův triumf, jež pocházejí přímo z malířovy vlastní kolekce.